Tjänster

Våra tjänster

På Anpassat Stöd vill vi sprida kunskap om LSS och tillgängliga stödinsatser för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar och deras familjer kan dra nytta av de rättigheter och resurser som är avsedda för dem enligt lagstiftningen.

Våra tjänster är behovstyrda och utvecklade för att vara så tillgänglighetsanpassade som möjligt. Nedan har vi listat våra färdigpaketerade tjänster. Har du ett behov som inte täcks in av tjänster nedan? Kontakt oss gärna så ser vi ifall vi har möjlighet att skräddarsy ett stöd efter dina behov.

Rådgiving

Hjälp med ansökningar

Föreläsningar