Förel

Föreläsningar

Vi ger föreläsningar inom diverse områden som berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Just nu ger vi denna föreläsning:

Rätt stöd – en enklare väg framåt

Föreläsningen innehåller en översikt över de stöd som finns, med huvudsaklig inriktning mot lagstiftningen kring LSS (kommun och region) samt stöd från Försäkringskassan. Föreläsningen varvas med praktiska tips och exempel.

Hur ska man som familj ska tänka kring insatser för barnet och olika ansökningar.

Ÿ     Vilka stöd har vi rätt till?

Ÿ     Vad ska jag tänka på vid en ansökan?