Råd

Rådgivning

Baspaket

Vi rekommenderar att ni börjar med vårt baspaket:
Två tillfällen à en timme med vår rådgivare.
En komplett nulägesanalys av familjens situation.

Så här går det till:
Inför första tillfället har vi ett antal frågor som ni besvarar.
Vid första tillfället beskriver ni hur er situation ser ut och vad ni önskar stöd med. Utifrån aktuell lagstiftning identifierar vi vilka insatser som kan vara aktuella.
Inför nästa tillfälle gör vi en nulägesanalys av familjens situation där vi identifierar och prioriterar insatser, aktiviteter och kontakter.
Vid träff nummer två presenteras nulägesanalysen för familjen. Familjen får ett samlat dokument kring förslag på insatser och prioriteringsordning.
Ytterligare rådgivning kan bokas in per timme.

Rådgivningspaket

Vi har ett rådgivningspaket som omfattar fem timmars rådgivning. Du väljer själv hur du vill fördela dessa timmar.

Vi kan vara behjälpliga med att:
Planera så att insatserna sprids ut över året
Göra en tidsplan och prioritera vilken aktivitet som ska ske härnäst, och med påminnelser för återkommande aktiviteter
Följa upp planerade och genomförda aktiviteter

Det går också bra att boka rådgivning per timme. Då diskuterar vi lösningar utifrån de önskemål ni har.