Om

Strategi – Tid – Tålamod

Strategi, tid och tålamod är tre ledord som beskriver vår värdegrund.

Oavsett om det gäller strategier för ditt barn eller strategier för att hantera myndigheter krävs både tid och tålamod.

För att kunna lägga upp rätt strategi krävs rätt kunskap. Den kunskapen har vi.

Initiativtagare till Anpassat Stöd och ägare till Anpassat Stöd Sverige Ab heter Camilla Norberg Hansen. Vi har mer än tjugo års erfarenhet från det neuropsykiatriska området. Camilla har en master i ekonomi från Lunds universitet, samt 30 hp Autismspektrum från Birmingham University och 15 hp Socialrätt från Malmö högskola.