Hem

Tillfälligt Individanpassat Stöd

För familjer som har barn med funktionsnedsättning eller för dig som har en förvärvad hjärnskada.
Vi genomför kompletta analyser av hela familjens situation – behov och prioriteringar
Vi bistår med praktisk hjälp vid ansökningar

Tillfälligt Individanpassat Stöd för privatpersoneer Tillfälligt Individanpassat Stöd - Arbetsgivare

Tillfälligt Individanpassat Stöd - Våra tjänster tis-forelasningar

Lagstiftningen är tydlig: ”Man ska få insatser bara när man själv begär det”
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Det innebär i praktiken att individen själv, eller anhöriga måste veta vilka insatser som kan begäras.