Hem

Anpassat Stöd

Anpassat Stöd är en rådgivningstjänst för familjer som har barn med funktionsnedsättning eller för dig som har en förvärvad hjärnskada.
Vi genomför kompletta analyser av hela familjens situation – behov och prioriteringar
Vi bistår med praktisk hjälp vid ansökningar

Tillfälligt Individanpassat Stöd för privatpersoneer Tillfälligt Individanpassat Stöd - Arbetsgivare

Tillfälligt Individanpassat Stöd - Våra tjänster tis-forelasningar

Lagstiftningen är tydlig: ”Man ska få insatser bara när man själv begär det”
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Det innebär i praktiken att individen själv, eller anhöriga måste veta vilka insatser som kan begäras.