Hem

Välkommen till Anpassat Stöd Rådgivningstjänst för familjer som har barn med funktionsnedsättningar eller för personer med förvärvade hjärnskador.

På Anpassat Stöd vill vi sprida kunskap om LSS och tillgängliga stödinsatser för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar och deras familjer kan dra nytta av de rättigheter och resurser som är avsedda för dem enligt lagstiftningen. Med ökad kunskap och egenmakt kan var och en själv påverka sin situation, förbättra sin livskvalitet samt möjliggöra ökad självständighet.