Ansök

Ansökningar

Det är viktigt att den sökande ansöker på rätt sätt från början. Med rätt blanketter, rätt intyg och rätt argument.

Vi kan vara behjälpliga med att:

  • Ta fram rätt blanketter för respektive insats
  • Säkerställa att erforderliga intyg är med vid ansökan
  • Hjälpa till att formulera text till ansökningar
  • Följa upp beslut och förklara innebörden
  • Följa upp att individen får önskvärd kvalitet i den insats som är beviljad enligt lag