Föreläsningar

Föreläsningar

Vi ger föreläsningar inom olika områden som berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Just nu ger vi denna föreläsning:

Rätt stöd – en enklare väg framåt

Föreläsningen ger en översikt över de stöd som finns, med huvudsaklig inriktning mot lagstiftningen kring LSS (kommun och region) samt stöd från Försäkringskassan. Under föreläsningen varvas information med praktiska tips och exempel.

Frågeställningar som lyfts: Hur ska man som familj tänka kring insatser för barnet? Vilka stöd har vi rätt till? Vad ska jag tänka på vid en ansökan?