Arvoden

Våra arvoden

Rådgivning

Priserna nedan baseras på våra färdiga paket som du hittar här. För skräddarsydda tjänster, vänligen kontakta oss för kostnadsförslag. Alla priser är inklusive moms.

Baspaket: 4900 kr

Rådgivningspaket: 5200 kr

Rådgivning, timpris: 1300 kr/tim

Ansökningar

Arvodet för stöd vid ansökningar varierar beroende på ansökans omfattning och dina behov. Vänligen kontakta oss med en beskrivning av ditt behov så återkommer vi med kostnadsförslag.

Föreläsningar

Kontakta oss gärna för kostnadsförslag.

Anpassat Stöd som personalförmån

Fri förebyggande behandling och rehabilitering är en personalförmån för medarbetare med förhöjd sjukdomsrisk som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Förmånen är en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren och skattefri för arbetstagaren.