Meda

Medarbetare

Camilla Norberg Hansen
Ekonomie magisterexamen, Lunds universitet
Rådgivare
Mer än 20 års erfarenhet inom autismområdet
Delägare Almbacka Ab

Oscar Hansen
Rådgivare
Mer än 20 års erfarenhet inom autismområdet
Delägare Almbacka Ab

Åsa Klamming
Stödpedagog
Hemvägledare

Hampus Olsson
Juridisk rådgivare