Privat

 

Vi erbjuder en helhetslösning för din familj om ni får ett barn med funktionsnedsättning, eller om du själv får en förvärvad hjärnskada på grund av olycksfall eller sjukdom.

Vi arbetar primärt med personer som tillhör personkretsen för LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

Det är möjligt att få Anpassat Stöd som en personalförmån. Fri förebyggande behandling och rehabilitering är en personalförmån för medarbetare med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Förmånen är en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren och skattefri för arbetstagaren. Vi tar gärna kontakt med din arbetsgivare för att diskutera ett samarbete.

Vi rekommenderar att man börjar med ett baspaket, därefter kan vi tillsammans med medarbetaren och hr-ansvarig lägga upp en skräddarsydd lösning.