Arbetsgivare

Vi erbjuder en helhetslösning för dina medarbetare om de får ett barn med funktionsnedsättning, eller om din medarbetare får en förvärvad hjärnskada på grund av olycksfall eller sjukdom.

Vi arbetar primärt med personer som tillhör personkretsen för LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)

En familj som har ett barn med funktionsnedsättning lägger ca 10 – 20 timmar i veckan på att samordna ansökningar och insatser från kommun, landsting och försäkringskassa. Familjen har i genomsnitt 17 olika kontaktpersoner att samordna.

Risken för sjukskrivning är högre än för andra familjer. Så mycket som 48 procent av föräldrarna har någon gång blivit sjukskrivna och 27 procent har gått ner i arbetstid eller bytt arbete för att orka med sin situation.

Anpassat stöd kan ges som en personalförmån. Fri förebyggande behandling och rehabilitering är en personalförmån för medarbetare med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Förmånen är en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren och skattefri för arbetstagaren. Arbetsgivaren kan nyttja sin AFA-försäkring för Anpassat Stöd.

Vi rekommenderar att man börjar med ett baspaket, därefter kan vi tillsammans lägga upp en skräddarsydd lösning för just er familj.