Hemvä

Hemvägledning

Behöver ni hjälp med att lägga upp strategier för att träna ert barn i er hemmiljö?

Vi utgår från det beteende eller den situation som ni vill förändra. Socialpedagogen hjälper er att lägga upp en strategi för en förändring. Ni tränar själva hemma och efter ett par veckor utvärderas insatsen

Exempel på situationer som kan tränas:

  • Kommunikativa färdigheter
  • Sociala färdigheter
  • Omställningsförmåga och följsamhet i, och mellan olika aktiviteter
  • Toaletträning